EN

Par Latvijas Kopienu Iniciatīvu fondu

Mēs, Latvijas Kopienu Iniciatīvu fonds, vēlamies, lai ikvienam Latvijas iedzīvotājam būtu iespēja dzīvot sociāli aktīvu dzīvi un īstenot savas ieceres, tādēļ aicinām cilvēkus līdzdarboties mūsu kopīgās dzīves telpas veidošanā un attīstībā. Arī tu vari piedalīties un kopā ar Latvijas Kopienu Iniciatīvu fondu veicināt sociālo attīstību Latvijā. Ziedo vai piesaki savu projektu atbalstam!

Atbalsts nevalstiskajām organizācijām

Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds (LKIF) ir sabiedriskā labuma organizācija, kas piesaista finansiālos līdzekļus no individuāliem ziedotājiem, uzņēmumiem, valsts un citiem avotiem, garantējot likumā noteiktās ienākumu nodokļa atlaides. Finansiālais atbalsts tiek sniegts sociāli mazaizsargātām personu grupām un nevalstiskajām organizācijām, kas veic nozīmīgu darbu veselības aprūpes, izglītības, kultūras un sociālajā jomā.

 

Iniciatīvu fonds ir dibināts 2005. gadā ar mērķi piesaistīt finansiālos līdzekļus no plaša ziedotāju loka, lai atbalstītu un izglītotu nevalstiskās organizācijas un veicinātu kopienu centru rašanos un attīstību Latvijā. Līdz šim Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds ir sniedzis atbalstu 300 nevalstiskajām organizācijām, piesaistot ziedojumus 1 400 000 eiro apmērā.

JAUNUMI & Pasākumi

NOTEIKUMI & NOSACĪJUMI

NODOKĻU ATLAIDES

KONTAKtI


Valdes Priekšsēdētāja :
Inese Valdheima
E-mail: inese.valdheima@iniciativa.lv
Phone: +371 25631428

 

PADOME

Liesma Ose

Inga Zdanovska

Vilnis Sosārs

Viktorija Lismane

 

Kārlis Freibergs

REKVIZĪTI

Nodibinājums „Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds

Silmaču iela 4, Rīga, LV-1012

Reģistrācijas Nr. 40008090267

AS „SEB Banka”

LV16UNLA0050006407607

Designed by Edgars Krasnovs

www.iniciativa.lv
2005-2016
All Rights reserved. ©